Mannschaft der FF - Breitenau


Mannschaftsstand

Aktiv 52 Mann

Jugend 11 Mann

Gruppe II 16 Mann

1 Ehrenmitglied

Kommandant: HBI Philipp Sitka

Telefon: 0660 / 54 49 397


Stellvertreter: OBI Fabian Thonhofer

Telefon: 0664 / 89 18 684


Kassier: BM d.V. Wolfgang Grassegger

Telefon: 0664 / 49 67 207


Schriftführer: LM d.V. Sascha Pretterhofer

Telefon: 0699 / 18 70 34 40


Zugskommandant: BI Johann Steinbauer

Telefon: 0664 / 54 19 843


Zugskommandant: BM Markus Hörmann

Telefon: 0664 / 55 89 225


Gruppenkommandant: HLM Peter Strassegger

Telefon: 0664 / 40 17 982


Gruppenkommandant: OLM Günter Scharf

Telefon: 0699 / 18 70 39 38


Gruppenkommandant: LM Johannes Hofer

Telefon: 0664 / 11 63 954


Gruppenkommandant: LM Markus Ebner

Telefon: 0660 / 26 26 070